Project planning

İthalat

 

 • İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota,gözetim,standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Ordino ve banka evraklarının alınması
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
  Uygun rejimin tatbiki (Dahilde İşleme Rejimi,Antrepo Rejimi v.b.)
  Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
 • Eksiklik,hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
  İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
 • Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi
Easy customizable

İhracat

 

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışmanın yapılması (izinlerin vs. belirlenmesi)
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
 • ATR., EUR.1, Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
 • Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
 • Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

Transit (Aktarma)

Antrepo Beyannamesi

Transit Ticaret (Tr)

Mahrecine İade

Ata Karnesi

Özel Fatura

Geri Gelen Eşya

Geçici Kabul

Kayıt Belgesi

Teminat Çözümü